02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2018

Recenze: Psychologie pocitů štěstí
Nakonečný Milan
Jaro KŘIVOHLAVÝ Psychologie pocitů štěstí. Současný stav poznání, Praha: Grada, 2013, 131 s., ISBN 978-80-247-4436-0.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2018

© 2011-2021 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz