02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Vývoj a chápaní pojmu „experience“ v teorii zkušenostního učení Johna Deweyho
Votava Pavel
Cílem článku je ukázat význam a užití pojmu „experience“ v různých oblastech v kontextu teorie zkušenostního učení Johna Deweyho. V úvodu čtenáři je nejprve představen americký filosof a pedagog John Dewey a okolnosti vedoucí ke vzniku pragmatické pedagogiky. V každé kapitole autor popisuje vývoj a chápání pojmu „experience“ v souvislosti s konkrétní Deweyho publikací související s jeho teorií zkušenostního učení. V první kapitole se jedná o knihu Democracy and Education, ve druhé Experience and Nature, ve třetí Art as Experience a v poslední Experience and Education. V závěru autor shrnuje zjištěné poznatky.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz