02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Přirozené právo a integrální humanismus u J. Maritaina: Vychovatelské výzvy
Svobodová Zuzana
Článek zkoumá na základě analýzy textů významného francouzského myslitele jeho pojetí přirozeného práva a humanismu s cílem nabídnout inspiraci pro dnešní výchovu člověka. Jde o rozbor Maritainových prací zejména z oblasti politické filosofie (Integral Humanism and the Crisis of Modern Times, Christianity and Democracy, Man and the State, The Peasant of the Garonne: An Old Layman Questions himself about the Present Time), filosofie výchovy (Education at the Crossroads, Philosophy and Education, Education and the Humanities, Moral and Spiritual Values in Education, The Crucial Problem of the Education of the Human Being, Pour une philosophie de l’éducation) a náboženské filosofie (The Range of Reason, Religion and Culture). Na konkrétním aktuálním příkladu programu pro výuku lidskoprávních témat je ukázáno, že právě Maritainova filosofie výchovy a jeho podněty pro vzdělávání mohou být inspirující nejen pro současné pedagogy a další pracovníky v pomáhajících profesích, kteří usilují o kultivaci lidství. Jacques Maritain považoval výchovu za umění, to jest za činnost, která není trénováním živočicha. Hlavním cílem výchovy je dle Maritaina přivedení člověka ke svobodě skrze poznání a moudrost, dobrou vůli a lásku. Autorka článku si klade otázky po možných hlubších teoretických základech integrace ve výchově a vzdělávání, táže se po roli křesťana-pedagoga v současné společnosti a po možnostech a mezích lidskoprávního vzdělávání. Na základě personalistické tradice, v Maritainově podání těžící zejména z díla Tomáše Akvinského, a vybraných aktuálních vzdělávacích dokumentů nabízí předkládaný text konkrétní příklady dobré praxe a návrhy například sociálním pedagogům, vychovatelům, učitelům či rodičům pro jejich výchovu a vzdělávání.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz