02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Možnosti využití empirických metod v (praktické) teologii
Šídlová Jana
Teologie pracuje tradičně v jiném myšlenkovém horizontu než sociální vědy a používá i odlišné metody. Přesto se po II. vatikánském koncilu empirické metody postupně začínají využívat i v praktické teologii. Tento vývoj však není bez problémů a neexistuje pouze jediný správný způsob, jak s empirickými metodami v praktické teologii zacházet. Tento článek zkoumá možnosti využití empirických metod v teologii jak praktické, tak systematické. Jsou zde představeny a analyzovány modely vztahů teologie a empirických věd, které vytvořil Johannes van der Ven.
Jeho model intradisciplinarity je zde považován za nejvhodnější model pro praktickou i systematickou teologii. V tomto modelu lze využít různých empirických metod a technik. Jako ideální se však jeví zejména kvalitativní přístup, kde je důležitým výzkumným nástrojem sám vědec, což se nejzřetelněji projevuje při práci etnografickou metodou. Tento přístup umožňuje teologovi zůstat teologem a využívat získaná data pro další teologickou reflexi.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz