02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Teorie přirozeného zákona a její využití v sociální práci – Filosoficko-teologická východiska a aktuální praktické využití
Opatrný Michal , Flídrová Monika
Cílem studie je poskytnout argumentační podporu pro užití teorie přirozeného zákona v sociální práci, protože umožňuje subjektu aplikovat univerzální hodnoty a normy v konkrétních společenských a kulturních podmínkách. Tato studie chápe teorii přirozeného zákona jako jednu z řady etických teorií relevantních pro sociální práci, tzn. takových, které jsou aplikovatelné při řešení sociálních problémů. Argumentačně přitom vychází z tzv. dynamického pojetí přirozeného zákona, které v případě sociální práce jednak poskytuje pracovníkovi základní orientaci, jednak klade důraz na svobodu a zodpovědnost jednotlivce.
Z tohoto důvodu chápe studie teorii přirozeného zákona jako užitečnou jak pro tzv. křesťanskou sociální práci, tak pro sociální práci obecně. Na základě rozboru aplikace přirozeného zákona v sociální práci je ve studii také konstatován částečný nesoulad tzv. křesťanské sociální práce s teorií přirozeného zákona.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz