02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Rozdíly v náboženské socializaci napříč generacemi
Mišovič Ján
využívají kromě domácích výzkumných dat i údaje za národní celky získané z mezinárodního datového souboru International Social Survey Programme (ISSP) 2008: Religion III. Tématika náboženské socializace začíná poutat pozornost i v rámci českého odborného diskurzu. Článek navazuje na dosavadní přístupy a soustřeďuje se na okolnosti náboženské socializace v ČR. Zabývá se mírou intergeneračního přenosu náboženských představ. Cílem je posouzení podoby náboženského světonázoru v rámci hlavních věkových skupin české populace a jejich rodičů. Při interpretaci poznatků byly využity výsledky reprezentativního šetření realizovaného v prosinci 2015 až lednu 2016 na populaci ČR 15leté a starší v rozsahu 522 respondentů.Získaná data umožnila porovnání posunů v oblasti víry v Boha od roku 1991.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz