02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Pracovník v pomáhajících profesích – osobnost, profesionál, dělník?: Reflexe osobní odpovědnosti sociálního a pastoračního pracovníka na principech křesťanské etiky
Šrajer Jindřich
Předložené pojednání s názvem Pracovník v pomáhajících profesích – osobnost, profesionál, dělník? nabízí dílčí „obraz“ eticky požadovaného profi lu pracovníka v pomáhajících profesích, konkrétně sociálního a pastoračního pracovníka, a to na bázi reflexe společenských změn a s nimi spojených proměn morálního vědomí člověka v postmoderní či hypermoderní společnosti a pojetí odpovědnosti v tradici křesťanské etiky, zvláště pak ztělesněné v myšlenkách papeže Františka v jeho apoštolské exhortaci Amoris laetitia (2016).

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz