02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Učitel náboženství – misionář a evangelizátor, ale i profesionál a expert. Především však křesťan prožívající hluboký niterný vztah k Bohu skrze Krista
Muchová Ludmila
Cílem této studie je vymezit možné podstatné charakteristiky v osobnosti českého učitele náboženství v současné době. Nejprve seznamuje čtenáře s empirickými výzkumy v ČR i v německy mluvících částech Evropy, a to jako teoretický rámec pro kvalitativní sondu do samotné charakteristiky osobnosti učitele náboženství. Sonda se opírá o analýzu dat v jedné ohniskové skupině učitelů náboženství českobudějovické diecéze. Výsledná interpretace dospívá k určitému typu učitele náboženství, který byl v rozhovoru identifi kován. Tím otevírá možnost dalších empirických výzkumů.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz