02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Spiritualita jako zdroj prevence syndromu vyhoření
Emrová Nicole
Článek pojednává o spiritualitě jako o jednom z faktorů, který se podílí na prevenci syndromu vyhoření. Vychází z konceptu člověka jako čtyřdimenzionální bytosti, jejíž součástí je také dimenze spirituální. Součástí článku je také výzkumná sonda mezi sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Zjišťuje jejich názory na spiritualitu a případné zkušenosti s ní a dále její vliv na syndrom vyhoření.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz