02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Adventisté sedmého dne, lidská práva a sociální práce
Jetelina Bedřich
Článek se zabývá motivací, která přivedla Církev adventistů sedmého dne k angažovanosti v oblasti lidských práv a sociální práce, a reflektuje některé praktické důsledky této motivace. Dokládá, že adventisté v 19. století převzali od milleritského hnutí tzv. historizující výklad biblických proroctví, kvůli kterému vidí dějiny jako boj mezi pravým a falešným náboženstvím. Pravé náboženství charakterizuje zachovávání soboty jako dne bohoslužeb, falešné pak zachovávání neděle. K prosazování zachovávání neděle má dojít v budoucnu silou, k čemuž se spojí katolicismus a Spojené státy americké. Obrana lidských práv, zejména práva na náboženskou svobodu, má tomuto úsilí čelit. Z této perspektivy adventisté také vnímají svou sociální angažovanost. I když praktické adventistické působení v oblasti lidských práv a sociální práce vesměs kopíruje postoje konzervativních amerických protestantů, text na příkladech ukazuje problematičnost některých specifických postojů, které v minulosti vedly k eticky spornému jednání.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz